recent
أخبار ساخنة

آلَيَقُيَنِ.....بًقُلَمً:نِوٌرهّآنِ فُريَدٍ/وطنى نيوز


سيُمطِرُ الله سمائي بما كنتُ أدعوه، سيأتي اللهُ بالبشائر، سيضحكُ قلبي يوماً، فالدُعاءُ سهمٌ لهُ أمد ولابدّ لهذا الأمدِ أن يحين وٌقُتٌهّ بًآلَفُرجّ وٌآلَبًشُآئر آنِآ آلَتٌيَ تٌقُفُ نِآظُرهّ آلَيَ آلَسِمًآء تٌدٍعٌيَ کْلَ يَوٌمً بًمًآ فُيَ قُلَبًهّآ مًنِ آمًنِيَآتٌ وٌآضعٌهّ آحًلَآمًهّآ بًيَنِ دٍعٌآئهّآ بًيَنِ يَدٍيَ آلَلَهّ مًنِتٌظُرهّ مًنِهّ آنِ يَجّبًر بًخِآطِرهّآ وٌقُلَبًهّآ آنِآ آلَتيَ عٌنِدٍمًآ تٌصّيَبًنِﮯ مًصّيَبًةّ آقُوٌلَ آلَحًمًدٍلَلَهّ قُدٍر آلَلَهّ مًشُآء فُعٌلَ آنِآ آلَمًوٌمًنِهّ آنِ آلَلَهّ لَآ يَعٌطِيَ کْلَ شُيَ آلَآبء بًسِبًبً آنِ کْنِتٌ آجّهّلَهّ آلَآنِ فُآنِآ سِوٌفُ آعٌلَمًهّ غُدٍ وٌآشکْرهّ عٌليَ مًنِعٌهّ عٌنيَ  آنِآ آلَصّآمًتٌهّ عٌنِ حًقُيَ قُآئلَهّ حًسِبًيَ آلَلَهّ هّوٌ نِعٌمًةّ وٌکْيَلَيَ آنِآ آلَفُآعٌلَهّ لَلَخِيَر مًنِ آجّلَ نِفُسِيَ وٌمًنِ آجّلَ آخِرتيَ وٌقُربًﮯ مًنِ آلَلَهّ فيَ قُبًريَ فُقُطِ آنِآ آلَمًنِتٌظُرهّ آلَآشُآرآتٌ آلَصّغُيَرهّ آلَتٌيَ تٌسِعٌدٍنيَ آنِآ آلَحًآثصّلَهّ عٌلَيَ جّمًيَعٌ آلَنِعٌمً آلَتٌيَ آعٌلَمهّآ وٌآجّهّلَهّآ. لَکْنيَ آحًمًدٍ آلَلَهّ عٌلَيَهّآ دٍوٌمًآء آنِ کْنِتٌ فُتٌآهّ صّغُيَرهّ فُيَ نِظُرکْ آلَآنِ فُآنِآ کْبًيَرهّ فُيَ نِظُر نِفُسِيَ بًآ آيَمًآنِيَ بًآنِ آلَلَهّ يَعٌطِيَنِيَ کْلَ شُيَ فُيَ آلَوٌقُتٌ آلَمًنِآسِبً وٌآلَمًکْآنِ آلَمًنِآسِبً وٌلَذِلَکْ آنِآ مًتٌصّآلَحًهّ مًعٌ نِفُسِيَ مًبًتٌسِمًهّ دٍوٌمًآ لَلَحًيَآهّ لَسِتٌ شُآغُلَهّ بًآليَ بًمًآ يَجّرﮯ حًوٌلَيَ سِآظُلَ دٍوٌمًآ نِآظُرهّ لَلَسِمًآء وٌرآفُعٌهّ يَدٍيَ آليَ آلَلَهّ لَکْيَ يَردٍ دٍعٌوٌآتٌيَ آلَيَ مًجّآبًهّ آنِشُآء آلَلَهّ 
google-playkhamsatmostaqltradent
close